Hej Anna Jonasson!

Anna Jonasson berättar om inkludering på ett seminarium om mångfald i arbetslivet under Järvaveckan 2019. Seminariet arrangerades av Axel Johnson och Mitt Liv

Anna Jonasson har med ett smittande engagemang, en tydlig struktur och ett genuint intresse för människor länge hjälpt organisationer genom förändringar för att skapa bättre resultat. Efter många år som chef i stora organisationer, som mest 3 000 medarbetare i olika chefsled, var hon HR-direktör innan hon bestämde sig för att dela med sig av sina kunskaper till fler och starta Santura.

Vad är det viktigaste när en organisation ska förändras?
Ledningens engagemang, helt klart. Man behöver som ledning kunna förklara varför förändringen behöver göras. Då öppnar medarbetare upp sig och vill vara med att bidra.

En av dina hjärtefrågor är att alla ska vara med och ta ansvar, därför har du jobbat strategiskt men också väldigt praktiskt med inkludering genom att vara mentor till människor som är nya på arbetsmarknaden. Vilka är dina viktigaste lärdomar från det arbetet?
Det sorgliga är att mitt första svar är att jag sett hur mycket kompetens som inte tas tillvara. Men om jag ska lyfta fram det positiva, något som vi alla faktiskt kan bidra med, är nätverkens betydelse. Som människor är vi ofta rädda för att gå utanför de vanliga ramarna för att släppa in det nya. Här kan vi, både som enskilda och organisationer, bli modigare och se bortom vad vi själva definierar som vanligt eller normalt. Då får vi alla ta del av kompetensen.

Och till sist, vad gör du när du inte arbetar?
Tränar crossfit, påtar i trädgården och om jag får säga det, lagar massor med god mat som jag gärna bjuder nära och kära på.