Santura erbjuder

Santuras verksamhet utgår huvudsakligen från tre ben.

METOD FÖR MEDARBETARDRIVEN UTVECKLING

Det ger:
-en tydlig arbetsorganisation
-teamledarskap i praktiken
-kommunikationsform för organisationens målstyrning
-ökad samarbetsförmåga
-utvecklad organisationskultur
-konkreta resultat

STÖD I FÖRÄNDRINGSLEDNING

Genom:
-verksamhetsanalys
-stöd till ledningen att definiera önskat läge
-utbildning kommunikativt ledarskap
-att förbereda medarbetarna för förändring
-att befästa förändringen

UTVECKLING OCH IMPLEMENTATION AV ARBETSMETODER

Genom att:
-Identifiera förbättringspotential
-Föreslå förbättringar utifrån ett processorienterat förhållningssätt
-Implementera nya arbetssätt