Vad är grejen med Santura?

Vi skapade Santura för att vi vill ge stöd till organisationer att ta nästa steg i sin utveckling inom de områden som vi är specialister på: medarbetardriven utveckling, processtyrning, kommunikation, förändrings- och projektledning.

Vi är duktiga på formalia. Vi vet hur en bra styrgrupp ska vara tillsatt och hur ett effektivt projektmöte ska genomföras. Men det som är vår styrka är närmare 40 års sammanlagd erfarenhet av att operativt arbeta i och att leda olika organisationer: civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv.Vi kan hantera förtroendeklyftor i en organisation där ledningen vill en sak, men där medarbetarna kanske inte riktigt vill vara med. Vi kan ge stöd till avdelningar som har samarbetssvårigheter. Och vi vet hur vi ska hitta arbetsformer för att skapa ett sug efter utveckling mitt i den operationella verkligheten. Vi vet att förändringskraften finns hos människorna i organisationen – och vi tycker så mycket om att arbeta med dem för att kunna fira segrar tillsammans.

Under försommaren hittade vi fram till våra första uppdrag. Ett som interimistisk operativ chef i en nystartad koncern. Ett utredningsuppdrag som utmynnade i en organisationsöversyn landade i ett beslut om att göra organisationen självstyrande. Dessutom arbetar vi med att lägga grunden för och utveckla internkommunikation i en organisation.

Än har vi dock utrymme för fler kunder – fler organisationer som behöver vårt stöd med stora eller mindre uppdrag. Hör av dig, så börjar vi där din organisation befinner sig.