Vad är finessen med processtyrning?

Processtyrning på en torsdagseftermiddag – får det dig rynka på näsan? Ge oss tre minuter för att få dig på andra tankar!

Vi är så glada över att så många av våra kunder ser värdet med processtyrning och vill arbeta med oss för att utveckla den i sina verksamheter. Den kan uppfattas som något teoretiskt men är faktiskt avgörande för att utveckla verksamheten. Processerna definierar vem en organisation finns till för och kartlägger alla aktiviteter som leder fram till att kunden får sin vara eller tjänst och blir nöjd med leveransen.
– Se på processer som en ritning över verksamheten, säger Annika Kolmert. Ingen skulle få för sig att bygga om ett hus utan att titta på ritningen och fråga dem som vistas i rummen om deras bästa förslag. Men det gör vi i ibland i våra organisationer och det skapar revor.

Precis som funktioner och avdelningar behöver styrning för sina resurser, behöver processerna styrning för att säkerställa att arbetssätten är de bästa möjliga för att tillfredsställa kundernas behov. Processtyrning tydliggör ansvar och mandat, förklarar beslutsprocesser och bjuder in organisationens medarbetare att bidra i dess utveckling. Den ger en djup helhetsförståelse om verksamheten vilket gör att transparensen och flexibiliteten ökar.

-Många gånger hindras utveckling i en funktion för att man har synpunkter på hur angränsande funktioner agerar. Med våra metoder i processtyrning samlas alla medarbetare kring de gemensamma utmaningarna. Vi tar bort vattentäta skott och hittar vägar som blir bra för kunden och det gynnar också den egna organisationen när medarbetarnas kompetens får en arena att utvecklas på, säger Anna Jonasson.

I år har många organisationer behövt ställa om sina verksamheter. De med väl fungerande processtyrning har haft tydliga förankrings- och beslutsforum för sina initiativ och därmed ett större manöverutrymme. De som saknat dessa har halkat efter.

– Processtyrning öppnar tydliga kanaler för internkommunikationen. Forum där ledningen och medarbetarna kan ha utmanande diskussioner om verksamheten är en del av förändringsledningen, på så sätt sprids syftet bakom förändringsbehoven, medarbetarna involveras och vill vara en aktiv del av förändringen, säger Maryam Yazdanfar.

Vilka erfarenheter har du av processtyrning? Får du positiva eller negativa associationer? Rynkar du fortfarande på näsan eller blir du nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss så får vi gemensamt diskutera hur processtyrning kan användas på bästa sätt!