Fortbildning och reflektion

Vi tror på och arbetar för ett modigt och tillitsbaserat ledarskap som gör att vi växer tillsammans och organisationer lyckas. För att kunna bidra med ännu mer värde till våra kunder ägnade vi oss i veckan åt två dagars fortbildning och reflektion.På Riksforum för ständiga förbättringar, arrangerat av våra vänner på C2 management, gjorde Ragnar Norbäck ett mycket uppskattat framträdande om vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Ragnars ledarskap, som bygger på lika delar tydlighet och omtänksamhet, har vi på Santura fått uppleva i praktiken.

Ragnar har en tydlig definition på ledarskap: att få andra att av egen vilja nå överenskomna mål. I sin förlängning innebär det att verkligen arbeta igenom sin kommunikation med sina medarbetare, att alltid, alltid visa respekt för den enskilde och organisationen, att bjuda in alla i verksamhetens strategiska utmaningar och värva alla i strävan efter målen. Dessutom betonar han en fråga som allt för ofta blir förbisedd – att vårda umgängestonen. Vad vi säger och hur vi säger det lägger grunden för så stor del i värderingar och kultur.

Ragnar Norbäck har över 30 års erfarenhet som VD. På Riksforum för ständiga förbättringar delade han med sig av sina erfarenheter.

Vi är övertygade om att gott ledarskap bygger på ett genomtänkt och solitt inre – för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv.

Björn Natthiko Lindeblad fick av Hillesgårdsakademin pris för medmänsklighet.

För djupare reflektioner om hur vi kan leva livet sant och kärleksfullt var vi med på NAV vid Hillesgårdsakademins utdelning av priset för medmänsklighet. Detta delades i år ut till Björn Natthiko Lindeblad. Han är en inspiration som vi tillsammans med Karl-Erik Edris följt sedan starten av ledarskapsprogrammet Banbrytande ledarskap. Tillsammans hade de ett varmt och stringent samtal om vikten av att hitta sin inre kompass och låta den ta plats i beslutsfattandet.

Karl-Erik Edris har formulerat viktiga slutsatser om hur vi utifrån vår historia och omvärld kan tänka för att bidra till en ljusare framtid i liv och näringsliv.