Annika Kolmert hos Process innovators of Sweden

Santuras Annika Kolmert var inbjuden för att tala om Processstyrning som lönsamhetsdrivare hos det av Cordial startade kvinnliga nätverket för affärsutvecklare, Process innovators of Sweden.

Annika talade utifrån de erfarenheter hon själv har att etablera och driva processutveckling i ett då olönsamt nordiskt storbolag med målet att göra koncernen branschledande, att förbereda den för tillväxt, att öka effektiviteten och etablera en ny kultur som ledare och medarbetare attraheras av.

Hon beskrev hur femtiotalet nyckelpersoner bland koncernens bolag av ledningen valdes ut att ingå i de tvärfunktionella processteam som blev grunden för utvecklingen. Hon pekade på viktiga framgångsfaktorer som en dedikerad ledning krävde att det avsattes tid för utvecklingsarbetet, uthållighet och att arbetet följdes upp på samma sätt som det operativa arbetet.

Hon avslutade med att konstatera att uthålligheten gav långsiktiga resultat tillsammans med en nödvändig kompetensresa för ledare och medarbetare. Dessutom skapades viktiga interna nätverk och en för resultatet nödvändig organisationskultur befästes.